Vertikalizační fixační stojan

        

 Je určen pro pacienty - děti i dospělé, kteří z jakýchkoli zdravotních důvodů (ortopedické vady, neurologická onemocnění aj.) nejsou schopni samostatného stoje.

Je-li u pacienta indikována vertikální poloha a pacient ji sám bez pomoci nezvládá, stojan zajistí dostatečnou a správnou fixaci dolních končetin i pánve a umožní pacientovi v příjemné, stabilní a bezzpečné poloze aktivně a samostatně zapojit horní končetiny k nejrůznější činnosti.

Stojan je zvlášť vhodný pro děti, u nichž je vertikální poloha indikována a které vzhledem ke svému postižení tuto polohu dosud nepoznaly - děti s dětskou mozkovou obrnou. Vertikální poloha, kterou stojan fixuje, přispívá k lepšímu zapojování horních končetin, umožňuje dítěti lépe komunikovat s okolím a napomáhá hendikepovaným dětem se co nejvíce vyrovnat dětem zdravým. Není zanedbatelný ani vliv vertikální polohy pro správnou funkci a rozvoj nitrohrudních a nitrobřišních orgánů.

Stojan je lehce obsluhovatelný, má řadu variabilních poloh pro fixaci chodidel, kolenních i kyčelních kloubů a pánve. Lehce nastavitelná pracovní deska umožňuje zvolit co nejvhodnější polohu pro práce ve stoji.

Dejte dětem šanci vidět svět z polohy člověku nejpřirozenější-z polohy stoje!!!

Máte-li zájem o více informací, napište nám  auxil@seznam.cz