Obslužná dráha

        Obslužná dráha s manipulačními kočkami je určena pro přepravu mobilních osob v ústavech sociální péče, rehabilitačních ústavech a jiných zdravotnických zařízeních. 


Pojezd i zdvih manipulačních koček jsou elektricky poháněné a napájené z akumulátorů. Ovládání tlačítkovým ovladačem zavěšeným na manipulačních kočkách. Součástí manipulační dráhy je nabíjecí stanice, v níž se akumulátory dobíjejí po dobu, kdy není zařízení v činnosti.

Technické parametry:

- nosnost manipulačních koček .................................   150 kg

- napětí akumulátorů ................................................      18 V


Máte-li zájem o více informací, napište nám  auxil@seznam.cz