Vanový (vodní) zvedák "Alka"

         

Zvedák je určen p přemisťování osob imobilních nebo zdravotně jinak postižených do koupelnových nebo rehabilitačních van. Konstrukce je vhodná pro montáž nejen nově instalovaných, nýbrž i stávajících van.

K montáži nejsou nutné žádné stavební úpravy.

Tlakovým zdrojem je voda z vodovodní sítě. Napojení zvedáku na toto tlakové medium lze provést pomocí přívodního potrubí nebo hadice napojené na odbočku vanové vodovodní baterie.

Výšky zdvihu zvedáku a další parametry lze upravit dle požadavku odběratele.

 

 

Technické parametry:                                 (standardní provedení)

- zdvih zvedáku .........................................................   500 mm

- nosnost ..................................................................   150 kg

- min.výška ve spuštěném stavu .................................   965 mm

- max.výška při plném zdvihu ......................................1 465 mm

- hmotnost se sedačkou .............................................    73 kg

- tlakové medium:studená voda o min.tlaku .................   0,3 MPa  

- připojovací šroubení přivodu i odpadu ........................    G 3/4"

- objem vody potřebný pro jeden zdvih .........................   4 dm

- kotvení zvedáku k podlaze .......................................   4 šrouby M12 do betonu 


Máte-li zájem o více informací, napište nám  auxil@seznam.cz